Към основното меню

О Б Я В А

Фондация за психичноздравни изследвания и развитие
в сътрудничество със Сдружение на общопрактикуващите лекари в град София и
Център за психотерапия, психологично и психиатрично консултиране Динамика,
с финансовата подкрепа на Институт “Отворено общество”, София,
провеждат проект на тема:

Здравната реформа при социално значими заболявания: интегративен подход.
Емоционални и психични проблеми при сърдечно-съдови заболявания

Основна цел на проекта е постигане на по-високо разбиране и умения от страна на общопрактикуващите лекари за работа с емоционалните и психични проблеми при социално значимите заболявания с акцент върху сърдечно-съдови заболявания.

Предлага се интерактивен модел на партниране и обучение и се насърчава сътрудничеството между ОПЛ, психиатри и кардиолози за посрещане потребностите на пациентите, за по-добро разпознаване на психо-социалната проблематика, за по-успешни интервенции и за създаване на по-устойчив контакт лекар/пациент.

Общопрактикуващите лекари могат да се включат в една от следните възможности:

 

Очаква се резултатите от този проект да са достатъчно насърчителни, за да се предложи програмата за включване в рамките на следдипломното обучение (СДО) и да носи кредити на ОПЛ.

За допълнителна информация и заявка за участие, моля оставяйте координатите си на:

тел.: 954 9769; 954 9658; mental@mbox.cit.bg (Райна Владимирова и д-р Веселка Христова)

тел.: 943 11 02; info@dinamika-sofia.com (Явор Захариев и д-р Веселка Христова)

По-подробна информация по проекта може да получите от страницата на Център Динамика http://projects.dinamika-sofia.com


Виж пълен текст на проекта


Назад към "Проекти на Център Динамика"


Емоционални и психични проблеми при сърдечно-съдови заболявания

Проект с участие на Динамика - Център за психотерапия, психологично и психиатрично консултиране

Версия от 30 декември 2004