Статии

СТАТИИ, ДОКЛАДИ, УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

Сътрудничество между ОПЛ и психиатри: социално значими заболявания, интерактивно преподаване, Балинтови групи. ІІ Национален конгрес по обща медицина, Пловдив, октомври 2006