Въведение

Център Динамика е специализирана психиатрична практика, която предлага психотерапия, психологично и психиатрично консултиране. В центъра работи екип от професионалисти, специализирани в различни психотерапевтични подходи. Повече за Център Динамика можете да научите на www.dinamika-sofia.com.

Наред с основната терапевтична работа екипът на Център Динамика разработва и осъществява практически и обучителни проекти в областта на психичното здраве и психосоциалните проблеми. Тук са представени проектите, в които участват професионалистите от Център Динамика.

Тези проекти изследват как емоционалното състояние определя здравето и благополучието на хората. Те се основават на разбирането, че благосъстоянието както на индивидите, така и на групите, се определя в значителна степен от способността им да интегрират пълноценно преживелищния си опит. Проектите са насочени към лекари, други помагащи професионалисти и специалисти с интерес към физическото и душевно здраве.

Тук са представени и публикации, които са част или резултат от тези проекти. Освен това, са добавени и материали, които имат пряко отношение към въпросната тематика.

Тази страница е в процес на изграждане и представеният списък на проекти предстои да се разширява.